Rekomenduojamos prekės

Atstovaujami gamintojai

  • Mitsubishi
  • Toshiba
  • Daikin
  • Fuji
  • Mitsubishi Heavy
  • Fujitsu
  • Electrolux
  • York
  • Samsung
  • LG
  • Alpic Air
  • Midea
  • Panasonic
  • Haier